Bölüm Hakkında - Matbaa Eğitimi Bölümü
Bölüm Hakkında

Matbaa Eğitimi Bölümünde uygulanan eğitim öğretim programı matbaacılığın baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamalarıyla ilgili teorik bilgileri ve uygulama çalışmalarını içermektedir. Bölümün bünyesinde; “Baskı”, “Dizgi” ve “Reprodüksiyon” olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. Bölümde hem normal öğretim hem de ikinci öğretim yapılmaktadır.

Lisans

İlk yıllarda matbaacılığa giriş derslerinin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlediği genel kültür dersleri okutulmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise daha çok uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli benimsenmiştir.

Grafik iletişim, temel fotoğrafçılık, reprodüksiyon teknolojisi, masaüstü yayıncılık, montaj ve kalıp teknikleri, kartonaj ve ambalaj, ofset, serigrafi, tipo ve tifdruk baskı teknikleri, ciltleme teknikleri, web yayıncılığı, matbaa işletmeciliği, maliyet hesapları ve kalite kontrol dersleri teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Öğrencilere baskı ve baskı sonrası uygulamalar konusunda verilen teorik ve uygulamaya dayalı bilgiler öğretim elemanlarının denetiminde Ankara'daki büyük ölçekli matbaalarda sürdürülen eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir.

İş Olanakları

Bölümden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında, özel ve kamu kuruluşlarına ait matbaalarda, servis büroları ve fotoğraf atölyelerinde istihdam edilebildiği gibi, girişimci olarak ajans vb. işletmeler de kurabilmektedirler.